Halid, Rizo i ostala ekipa

2001, ili koje već, teška vremena kada se nije imalo š ili ć na kompjuteru, lokalni promotori u Dallasu su se hrabro upustili u koncertne avanture sa svojim prvim organizacijskim učinkom a…

Close Menu